فروشگاه سیم و کابل غفاری
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

لیست قیمت سیم و کابل پرتو الکتریک

لیست قیمت سیم افشان پرتو الکتریک

نام محصولواحدقیمت
سیم افشان ۰٫۵*۱حلقه۱٫۵۰۰٫۰۰۰
سیم افشان ۰٫۷۵*۱حلقه ۲٫۲۰۰٫۰۰۰
سیم افشان ۱*۱حلقه ۲٫۶۶۰٫۰۰۰
سیم افشان ۱٫۵*۱حلقه ۳٫۸۰۰٫۰۰۰
سیم افشان ۲٫۵*۱حلقه ۵٫۷۰۰٫۰۰۰
سیم افشان ۴*۱حلقه ۹٫۵۰۰٫۰۰۰
سیم افشان ۶*۱حلقه ۱۳٫۹۵۰٫۰۰۰
سیم افشان ۱۰*۱حلقه ۲۳٫۳۵۰٫۰۰۰
سیم افشان ۱۶*۱حلقه ۳۹٫۸۶۰٫۰۰۰
سیم افشان ۲۵*۱متر۶۰۶٫۰۰۰
سیم افشان ۳۵*۱متر۸۳۵٫۰۰۰

 

لیست قیمت زوجی پرتو الکتریک

نام محصولواحدقیمت
زوجی ۲ زوج متر۵۰٫۰۰۰
زوجی ۴ زوج متر۸۲٫۰۰۰
زوجی ۶ زوج متر۱۲۵٫۰۰۰
زوجی ۱۰ زوج متر۲۲۰٫۰۰۰

لیست قیمت کابل افشان پرتو الکتریک

نام محصولواحدقیمت
کابل افشان ۰٫۵*۲حلقه ۴٫۲۶۰٫۰۰۰
کابل افشان ۰٫۷۵*۲حلقه ۶٫۱۰۰٫۰۰۰
کابل افشان ۱*۲حلقه ۷٫۴۵۰٫۰۰۰
کابل افشان ۱٫۵*۲حلقه ۱۰٫۲۰۰٫۰۰۰
کابل افشان ۲٫۵*۲حلقه۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰
کابل افشان ۴*۲حلقه ۲۴٫۱۵۰٫۰۰۰
کابل افشان ۶*۲حلقه ۳۴٫۲۵۰٫۰۰۰
کابل افشان ۱۰*۲متر۵۶۰٫۰۰۰
کابل افشان ۰٫۷۵*۳حلقه ۸٫۲۵۰٫۰۰۰
کابل افشان ۱*۳حلقه ۹٫۸۵۰٫۰۰۰
کابل افشان ۱٫۵*۳حلقه ۱۴٫۲۳۰٫۰۰۰
کابل افشان ۲٫۵*۳حلقه ۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰
کابل افشان ۴*۳حلقه ۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰
کابل افشان ۶*۳حلقه ۴۸٫۵۰۰٫۰۰۰
کابل افشان ۱۰*۳متر۷۷۹٫۰۰۰
کابل افشان ۱۶*۳متر۱٫۲۴۰٫۰۰۰
کابل افشان ۲۵*۳متر۱٫۹۰۰٫۰۰۰
کابل افشان ۳۵*۳متر۲٫۵۸۰٫۰۰۰
کابل افشان ۱۶+۲۵*۳متر۲٫۳۸۰٫۰۰۰
کابل افشان ۱۶+۳۵*۳متر۳٫۰۵۰٫۰۰۰
کابل افشان ۲۵+۵۰*۳حلقه ۴٫۳۵۰٫۰۰۰
کابل افشان ۰٫۷۵*۴حلقه ۱۱٫۳۰۰٫۰۰۰
کابل افشان ۱*۴حلقه ۱۳٫۲۰۰٫۰۰۰
کابل افشان ۱٫۵*۴حلقه ۱۸٫۶۵۰٫۰۰۰
کابل افشان ۲٫۵*۴حلقه ۳۰٫۱۰۰٫۰۰۰
کابل افشان ۴*۴حلقه ۴۳٫۷۰۰٫۰۰۰
کابل افشان ۶*۴حلقه ۶۲٫۷۰۰٫۰۰۰
کابل افشان ۱۰*۴متر۱٫۰۲۰٫۰۰۰
کابل افشان ۱۶*۴متر۱٫۶۴۰٫۰۰۰
کابل افشان ۲۵*۴متر۲٫۶۳۰٫۰۰۰
کابل افشان ۳۵*۴متر۳٫۷۳۰٫۰۰۰
کابل افشان ۱*۵حلقه
کابل افشان ۱٫۵*۵حلقه ۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰
کابل افشان ۲٫۵*۵حلقه ۳۸٫۴۰۰٫۰۰۰
کابل افشان ۴*۵متر۵۶۳٫۰۰۰
کابل افشان ۶*۵متر۷۹۵٫۰۰۰
کابل افشان ۱۰*۵متر۱٫۲۸۰٫۰۰۰
کابل افشان ۱۶*۵متر۱٫۹۷۰٫۰۰۰
کابل افشان ۲۵*۵متر۳٫۲۰۰٫۰۰۰
کابل افشان ۳۵*۵متر۴٫۲۷۰٫۰۰۰

 

لیست قیمت کابل مفتول پرتو الکتریک

نام محصولواحدقیمت
کابل مفتول ۶*۲متری۳۶۸٫۰۰۰
کابل مفتول ۱۰*۲متری ۵۹۰٫۰۰۰
کابل مفتول ۱۶+۲۵*۳متری ۲٫۳۹۰٫۰۰۰
کابل مفتول ۱۶+۳۵*۳متری ۳٫۰۶۰٫۰۰۰
کابل مفتول ۶*۴متری۶۷۳٫۰۰۰
کابل مفتول ۱۰*۴متری ۱٫۰۸۰٫۰۰۰
کابل مفتول ۱۶*۴متری۱٫۸۰۰٫۰۰۰

لیست قیمت کابل مفتول پرتو الکتریک

نام محصولواحدقیمت
کابل مفتول ۶*۲متری۳۶۸٫۰۰۰
کابل مفتول ۱۰*۲متری ۵۹۰٫۰۰۰
کابل مفتول ۱۶+۲۵*۳متری ۲٫۳۹۰٫۰۰۰
کابل مفتول ۱۶+۳۵*۳متری ۳٫۰۶۰٫۰۰۰
کابل مفتول ۶*۴متری۶۷۳٫۰۰۰
کابل مفتول ۱۰*۴متری ۱٫۰۸۰٫۰۰۰
کابل مفتول ۱۶*۴متری۱٫۸۰۰٫۰۰۰

لیست قیمت کابل مفتول پرتو الکتریک

نام محصولواحدقیمت
کابل مفتول ۶*۲متری۳۶۸٫۰۰۰
کابل مفتول ۱۰*۲متری ۵۹۰٫۰۰۰
کابل مفتول ۱۶+۲۵*۳متری ۲٫۳۹۰٫۰۰۰
کابل مفتول ۱۶+۳۵*۳متری ۳٫۰۶۰٫۰۰۰
کابل مفتول ۶*۴متری۶۷۳٫۰۰۰
کابل مفتول ۱۰*۴متری ۱٫۰۸۰٫۰۰۰
کابل مفتول ۱۶*۴متری۱٫۸۰۰٫۰۰۰

لیست قیمت شیلد پرتو الکتریک

نام محصولواحدقیمت
شیلد ۰٫۷۵*۲متر
شیلد ۱*۲متر۶۷٫۶۰۰
شیلد ۱٫۵*۲متر۸۶٫۵۰۰
شیلد ۲٫۵*۲متر۱۱۷٫۰۰۰
شیلد ۱٫۵*۳متر۱۲۰٫۰۰۰
شیلد ۲٫۵*۳متر۱۶۵٫۰۰۰
شیلد ۱٫۵*۴متر۱۵۷٫۰۰۰

لیست قیمت سیم نایلون پرتو الکتریک

نام محصولواحدقیمت
سیم نایلون ۰٫۵*۲حلقه ۳٫۲۴۰٫۰۰۰
سیم نایلون ۰٫۷۵*۲حلقه۴٫۷۱۰٫۰۰۰
سیم نایلون ۱*۲حلقه ۵٫۶۲۰٫۰۰۰
سیم نایلون ۱٫۵*۲حلقه ۷٫۸۴۰٫۰۰۰
سیم نایلون ۲٫۵*۲حلقه ۱۲٫۷۹۰٫۰۰۰

لیست قیمت کابل کولری پرتو الکتریک

نام محصولواحدقیمت
کابل کولری ۱*۴حلقه۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰
کابل کولری ۱٫۵*۴حلقه ۱۴٫۴۵۰٫۰۰۰
کابل کولری ۱*۵حلقه ۱۳٫۵۵۰٫۰۰۰
کابل کولری ۱٫۵*۵حلقه ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰

لیست قیمت آنتن پرتو الکتریک

نام محصولواحدقیمت
آنتن مس متر۴۰٫۰۰۰
آنتن ccaمتر۳۰٫۰۰۰

لیست قیمت کابل ترکیبی RG59 پرتو الکتریک

نام محصولواحدقیمت
دوربین RG59متر۴۲٫۰۰۰